Jubileumsturnéer

Riksbanken anordnar evenemang för allmänheten på sex av de orter i landet där Riksbanken har haft lokalkontor. Det sker i form av en jubileumsupplaga av direktionens penningpolitiska turnéer som genomförs varje år över hela landet.

Jubileumsturnéerna består av de vanliga seminarierna och studiebesöken som är en del av direktionens penningpolitiska turné, men under 2018 kopplar vi på ett evenemang som riktar sig till allmänheten på orten. Sex turnéer kommer att genomföras under året.

Turnéer 2018

  • 28 februari – 1 mars – Luleå, riksbankschef Stefan Ingves
  • 21-22 mars – Karlstad, vice riksbankschef Martin Flodén
  • 15-16 maj – Malmö, vice riksbankchef Cecilia Skingsley
  • 24-25 september – Sundsvall, förste vice riksbankchef Kerstin af Jochnick
  • 9-10 oktober – Göteborg, vice riksbankchef Henry Ohlsson
  • 13-14 november – Linköping, vice riksbankchef Per Jansson
Uppdaterad 2018-08-03