Så firar vi

Under 2018 uppmärksammar vi den viktiga roll som banken har haft genom 350 år. Det gör vi med aktiviteter riktade till en bredare publik, i syfte att sprida kunskap om Riksbankens roll i svensk ekonomi och om de viktiga framtidsfrågorna inom Riksbankens område. Vi tar tillfället i akt att berätta vår historia och knyter ihop den med nutid och framtid.

Riksbanken är idag en modern centralbank med en verksamhet som ständigt utvecklas. I grunden är dock uppdraget detsamma som det alltid varit – att skapa förutsättningar för god ekonomisk utveckling, ekonomisk stabilitet och tillväxt i Sverige.

Under jubileumsåret ordnar vi aktiviteter både för särskilt inbjudna och för allmänheten, i Stockholm och runt om i landet. Några exempel:

  • En jubileumskonferens arrangerades i maj, i samarbete med riksdagen. Värdar var riksdagens talman, riksbanksfullmäktiges ordförande och riksbankschefen.
  • Riksbanken anordnar evenemang för allmänheten på sex av de orter i landet där Riksbanken har haft lokalkontor.
  • Riksbanken håller den 22 september 2018 öppet hus i huvudkontoret på Brunkebergstorg.
  • En jubileumsbok ges ut, "Sveriges Riksbank and the History of Central Banking".
Uppdaterad 2018-07-12