Guldreserven

Precis som många andra centralbanker äger Riksbanken guld. Det beror bland annat på att Riksbanken tidigare varit skyldig att lösa in sedlar och mynt mot guld.

Numera är guldet en finansiell tillgång som i likhet med valutareserven syftar till att säkerställa att Riksbanken kan utföra sina uppdrag. Guldet kan bland annat användas för att finansiera likviditetsstöd eller valutainterventioner.

Guldet gör guld- och valutareserven mer stabil

Anledningen till att Sverige fortfarande har en guldreserv är främst att värdet på guldet normalt inte följer samma mönster som värdet på valutareserven. Därför blir värdet på den samlade guld- och valutareserven mer stabilt än värdet på guldreserven och valutareserven var för sig.

Riksbanken har ingått ett avtal med ett antal andra centralbanker, Central Bank Gold Agreement (CBGA), som begränsar hur mycket guld centralbankerna får sälja varje år. Bakgrunden till avtalet är att man vill undvika att försäljningar ger oönskade effekter på guldpriset.

Den 31 december 2018 ägde Riksbanken 125,7 ton guld. Marknadsvärdet på guldet var då 46,0 miljarder kronor. Guldet förvaras av centralbankerna i Storbritannien (BoE), Kanada (BoC), USA (Fed) och Schweiz (SNB) och av Riksbanken (RB).

Uppdaterad 2019-03-06

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!