Valutareserven

Valutareserven består till största delen av värdepapper utgivna i amerikanska dollar och euro eftersom dessa båda valutor har störst betydelse för beredskapen att förse det finansiella systemet med likviditet i en kris.

Svenska banker har idag likviditetsbehov i framförallt amerikanska dollar (USD), euro (EUR), brittiska pund (GBP) samt norska (NOK) och danska (DKK) kronor. Valutareservens sammansättning ska återspegla vilka valutor Riksbanken behöver hålla i beredskapssyfte och därför har direktionen beslutat att tillgångar i dessa valutor ska ingå i valutareserven. 

Tillgångarna i valutareserven

Den 31 december 2019 var det totala marknadsvärdet på valutareserven 420,5 miljarder kronor. Riksbankens beredskap att med kort varsel kunna ge tillfälligt likviditetsstöd i utländsk valuta ställer stora krav på valutareservens tillgångar. Valutareserven hålls till största delen i de valutor där likviditetsstöd kan bli aktuellt och i sådana tillgångar som snabbt kan omvandlas till likvida medel. Därför utgörs valutareservens tillgångar huvudsakligen av statsobligationer. Reserven innehåller till största del de fem valutor Riksbanken behöver hålla i beredskapssyfte men för att sprida riskerna har Riksbanken även valt att låta en mindre del av valutareserven bestå av australiensiska dollar (AUD) och kanadensiska dollar (CAD).

Tillgångarna i valutareserven, uppdelade per valuta

2019-12-31 (procent)

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-02-04