Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen

Regeringen beslutade i december 2016 att ge en kommitté med ledamöter från samtliga riksdagspartier i uppdrag att se över det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen.

Mats Dillén, tidigare generaldirektör för Konjunkturinstitutet, leder arbetet i den så kallade Riksbankskommittén. Den 30 november 2019 ska Riksbankskommittén redovisa vad man kommit fram till. 

I utredningen ser Riksbankskommittén över följande:

  • penningpolitikens mål och medel,
  • Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet,
  • Riksbankens institutionella oberoende,
  • Riksbankens organisation,
  • Riksbankens roll i internationella sammanhang,
  • den demokratiska granskningen av Riksbanken och penningpolitiken,
  • Riksbankens ansvar för kontanthanteringen, kontantförsörjningen och beredskapen i betalningssystemet,
  • Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning.

Delbetänkande om kontanter - Tryggad tillgång till kontanter

När det gäller frågan om Riksbankens ansvar för kontanthanteringen har Riksbankskommittén kommit med ett delbetänkande ”Tryggad tillgång till kontanter”.

Läs utredningens pressmeddelande ”Enig Riksbankskommitté föreslår att de stora bankerna ska säkerställa rimlig tillgång till kontanttjänster” 

Riksbanken har gett sin syn i ett yttrande om delbetänkandet. Läs mer på sidan ”Alla banker bör vara skyldiga att hantera kontanter”. 

I juni 2019 föreslog regeringen i en så kallad lagrådsremiss att de stora bankerna ska tillhandahålla kontantservice i hela Sverige. Läs mer om detta på regeringens webbplats.

Riksbanken föreslår att begreppet lagligt betalningsmedel ses över

I april 2019 lämnade Riksbanken in ett förslag till riksdagen om att en kommitté med bred expertkompetens ska få i uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel, centralbankspengars roll i en digitaliserad ekonomi samt statens respektive den privata sektorns roll och ansvar på betalningsmarknaden. Läs mer på sidan ”Riksbanken föreslår att begreppet lagligt betalningsmedel ses över”. Riksdagen håller med Riksbanken om att det behövs en utredning, läs mer på Riksdagens webbplats: Statens roll på den digitala betalningsmarknaden bör utredas

Uppdaterad 2019-06-28

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!