Arbetsordning och instruktion

Arbetsordning

Fullmäktige beslutar om en arbetsordning i Riksbanken. Den anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa lednings- och beslutsfrågor.

Denna version av arbetsordningen trädde i kraft den 1 mars 2018.

Instruktion för Sveriges riksbank

Direktionen beslutar i Instruktionen för Sveriges riksbank med bilaga om organisationen mer i detalj.

Denna version av instruktionen trädde i kraft den 9 maj 2018.

Uppdaterad 2018-05-18

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!