Policy för prissättning av särskilt likviditetsstöd

Om Riksbanken ger särskilt likviditetsstöd (även kallat nödkredit) kommer räntan att inkludera ett påslag vars storlek avgörs av de specifika omständigheterna i fallet.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-11-03