Policy för prissättning av särskilt likviditetsstöd

Om Riksbanken ger särskilt likviditetsstöd (även kallat nödkredit) kommer räntan att inkludera ett påslag vars storlek avgörs av de specifika omständigheterna i fallet.

Uppdaterad 2020-11-03