Policy för transaktionsbaserad referensränta Swestr

Denna policy fastställer de övergripande ramarna för Riksbankens administration och övervakning av referensräntan Swedish krona Short Term Rate (Swestr) samt för genomsnittsräntor och index för Swestr.

Regel för administration av Swestr 

Regel för administration av Swestr är baserad på policy för transaktionsbaserad referensränta Swestr och syftar till att tydliggöra avdelningen för marknaders (AFM) roll gällande Riksbankens ansvar som administratör för Swestr. Regeln riktar sig till medarbetare på AFM när de utför de uppgifter som åligger Riksbanken i egenskap av administratör för Swestr.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-08-17