Policy för transaktionsbaserad referensränta Swestr

Denna policy fastställer de övergripande ramarna för Riksbankens administration och övervakning av referensräntan Swedish krona Short Term Rate (Swestr) samt för genomsnittsräntor och index för Swestr.

Regel för administration av Swestr 

Regel för administration av Swestr är baserad på policy för transaktionsbaserad referensränta Swestr och syftar till att tydliggöra avdelningen för marknaders (AFM) roll gällande Riksbankens ansvar som administratör för Swestr. Regeln riktar sig till medarbetare på AFM när de utför de uppgifter som åligger Riksbanken i egenskap av administratör för Swestr.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-08-17