Förslag till ny riksbankslag

Den 2 november 2021 överlämnade regeringen till riksdagen ett förslag till ett nytt legalt ramverk för Riksbanken. Förslaget innehåller en ny riksbankslag och vissa ändringar i andra lagar som berör Riksbankens verksamhet samt grundlagsändringar som bl. a. rör Riksbankens ansvar och ställning enligt regeringsformen.

Riksdagen beslutade den 2 juni 2022 dels att anta ändringarna i grundlagen som vilande, dels att behandla förslaget om ny riksbankslag och övriga lagändringar efter valet i september.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Det första beslutet innebär att grundlagsförslaget antas som vilande. Genom det andra beslutet antas grundlagsförslaget slutligt. Vid samma tillfälle planerar riksdagen att besluta om den nya riksbankslagen och de andra lagarna.

Hela det nya legala ramverket för Riksbanken ska enligt regeringens förslag börja gälla den 1 januari 2023.

Bakgrund - förslag till ny riksbankslag

Nuvarande riksbankslag utarbetades under andra halvan av 1980-talet. En översyn av lagen gjordes senare och 1999 infördes bestämmelser om ett fast penningvärde och Riksbankens oberoende. I december 2016 beslutade regeringen att ge en kommitté, Riksbankskommittén, med ledamöter från samtliga riksdagspartier i uppdrag att se över riksbankslagen och Riksbankens roll och uppgifter.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-07-07