Förslag till ny riksbankslag

Det pågår en översyn av riksbankslagen och Riksbankens roll och uppgifter i syfte att modernisera det regelverk som styr Riksbanken. I maj 2021 fattade regeringen beslut om att inhämta lagrådets yttrande över ett förslag till ny riksbankslag. I juni 2021 kom lagrådet med sitt yttrande och det har sedan regeringen beaktat i den proposition som lämnades över till riksdagen i början av november 2021. I propositionen ingår också de grundlagsförslag som är nödvändiga för den nya riksbankslagen.

Nästa steg i arbetet med en ny riksbankslag

  1. Riksdagen bordlägger propositionen och startar den interna beredningen och kommer att fatta beslut om grundlagsändringarna i propositionen två gånger, en gång före valet och en gång efter valet i september 2022.

  2. Lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2023.

Bakgrund - förslag till ny riksbankslag

Nuvarande riksbankslag utarbetades under andra halvan av 1980-talet. En översyn av lagen gjordes senare och 1999 infördes bestämmelser om ett fast penningvärde och Riksbankens oberoende. I december 2016 beslutade regeringen att ge en kommitté, Riksbankskommittén, med ledamöter från samtliga riksdagspartier i uppdrag att se över riksbankslagen och Riksbankens roll och uppgifter.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-11-09