Penningpolitiska motparter

Riksbanken har tre olika typer av penningpolitiska motparter:

 • Penningpolitiska motparter
 • Primära penningpolitiska motparter
 • Begränsade penningpolitiska motparter

Därutöver finns det:

 • Motparter i valutatransaktioner

För fullständig beskrivning av kraven på de olika motparterna hänvisas till Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

Penningpolitiska motparter

 • Avanza Bank AB
 • BlueStep Bank AB
 • BNP Paribas S.A.
 • Citibank Europe plc.
 • Danske Bank A/S
 • DnB Bank ASA
 • Klarna Bank AB
 • Kommuninvest i Sverige AB
 • Landshypotek Bank AB
 • Länsförsäkringar Bank AB (publ)
 • Marginalen Bank Bank AB
 • Nordea Bank Abp
 • Nordnet Bank AB
 • SBAB Bank AB (publ)
 • Skandiabanken AB (publ)
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB
 • Sparbanken Syd
 • Svenska Handelsbanken AB
 • Swedbank AB
 • Ålandsbanken Abp

Primära penningpolitiska motparter

 • Danske Bank A/S
 • Nordea Bank Abp
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB
 • Svenska Handelsbanken AB
 • Swedbank AB

Begränsad penningpolitisk motpart

 • AB Svensk Exportkredit

Motparter i valutatransaktioner

 • Citibank Europe plc
 • Danske Bank A/S
 • Deutsche Bank AG
 • JP Morgan Chase Bank NA
 • Nordea Bank Abp
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB
 • Svenska Handelsbanken AB
 • Swedbank AB
Uppdaterad 2018-10-29