Särskilda villkor för penningpolitiska instrument

För vissa penningpolitiska instrument som Riksbanken normalt använder, finns särskilda villkor utöver de villkor som framgår av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

Sådana särskilda villkor finns för Riksbankscertifikat.

Uppdaterad 2018-02-01