Särskilda villkor för penningpolitiska instrument

För vissa penningpolitiska instrument som Riksbanken normalt använder, finns särskilda villkor utöver de villkor som framgår av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

Sådana särskilda villkor finns för Riksbankscertifikat.

Uppdaterad 2018-02-01

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!