Auktionsdatum 2020-12-02

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV FÖRETAGSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2020:1
Anbudsförfarande, 2020-12-02
Obligationer

Obligationer utgivna i SEK av svenska icke-finansiella företag.

Följande obligationer godtas för leverans:

 

VASAKRONAN AB: XS1941844174, 2022-02-11

VASAKRONAN AB: XS2051470552, 2024-09-11

HEMSO FASTIGHETS AB: XS1876163103, 2022-03-07

HEMSO FASTIGHETS AB: XS1938445530, 2021-10-22

VOLVO TREASURY AB: XS2153414292, 2022-12-08

VOLVO TREASURY AB: XS2018763461, 2021-06-28

HUSQVARNA AB: SE0009664543, 2022-03-01

HUSQVARNA AB: SE0010869669, 2023-02-14

AB INDUSTRIVARDEN: SE0011869668, 2022-02-28

AB INDUSTRIVARDEN: SE0012676724, 2023-02-20

 

Leverans får inte ske av Obligation där Motparten köpt Obligationen av emittenten senare än en månad innan dagen för annonsering av Särskilda villkor, d.v.s köpet får inte ha skett efter den:

2020-11-02

Anbudsdag 2020-12-02
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

XS1941844174: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS2051470552: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS1876163103: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS1938445530: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS2153414292: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS2018763461: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

SE0009664543: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

SE0010869669: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

SE0011869668: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

SE0012676724: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

XS1941844174: 30 miljoner SEK per anbud

XS2051470552: 30 miljoner SEK per anbud

XS1876163103: 30 miljoner SEK per anbud

XS1938445530: 30 miljoner SEK per anbud

XS2153414292: 30 miljoner SEK per anbud

XS2018763461: 30 miljoner SEK per anbud

SE0009664543: 30 miljoner SEK per anbud

SE0010869669: 30 miljoner SEK per anbud

SE0011869668: 30 miljoner SEK per anbud

SE0012676724: 30 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) Den totala anbudsvolymen från en Motpart får inte understiga 4 miljoner SEK och inte understiga 4 miljoner SEK per Obligation (ISIN kod).
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2020-12-04
Leverans av obligationer

Värdeppapper emitterade i PM-delen:

Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem: 1 4948 6383.

 

Värdepapper emitterade i AM-delen:

Till Riksbankens konto hos State Street (Global Custodian):

Global Custodian BIC Code: SBOSUS3CXXX

Lokal agent: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB)

Lokal agent's BIC Code: ESSESESSXXX

Global Custodian's kontonamn hos SEB: STATE STREET BANK & TRUST

Global Custodian's kontonummer hos SEB: 01-100 386 491

Riksbankens kontonamn hos Global Custodian: SVERIGES RIKSBANK Riksbankens kontonummer hos Global Custodian: 0145

PSET BIC: VPCSSESSXXX

Motparter måste använda BIC: ESSESESSXXX i fält 95P:: DEAG/REAG och State Street BIC: SBOSUS3CXXX i fält 95P::SELL/BUYR i avvecklingsinstruktionen.

 

Värdepapper emitterade för euromarknaden (ISIN-kod med XS):

Till Riksbankens konto hos Euroclear Bank: 91181.

Allmänna villkor Allmänna villkor för Riksbankens köp av företagsobligationer genom anbudsförfarande 2020:1, daterade 17 november 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm, 2020-11-27                                                           X

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-11-27