Auktionsdatum 2021-09-29

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV FÖRETAGSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2020:1
Anbudsförfarande, 2021-09-29
Obligationer

Obligationer utgivna i SEK av svenska icke-finansiella företag.

Följande obligationer godtas för leverans:

 

JERNHUSEN AB: SE0011062801, 2023-04-17

JERNHUSEN AB: SE0012193688, 2024-04-18

HEIMSTADEN BOSTAD AB: XS2259781230, 2025-02-25

ASSA ABLOY AB: XS1953826549, 2023-02-22

ASSA ABLOY AB: XS1973714717, 2024-04-02

SWEDISH MATCH AB: XS2306815114, 2026-02-24

SKF AB: SE0014449658, 2024-06-10

 

Leverans får inte ske av Obligation där Motparten köpt Obligationen av emittenten senare än en månad innan dagen för annonsering av Särskilda villkor, d.v.s köpet får inte ha skett efter den:

2021-08-29

Anbudsdag 2021-09-29
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

SE0011062801: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

SE0012193688: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS2259781230: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS1953826549: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS1973714717: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS2306815114: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

SE0014449658: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

SE0011062801: 30 miljoner SEK per anbud

SE0012193688: 30 miljoner SEK per anbud

XS2259781230: 30 miljoner SEK per anbud

XS1953826549: 30 miljoner SEK per anbud

XS1973714717: 30 miljoner SEK per anbud

XS2306815114: 30 miljoner SEK per anbud

SE0014449658: 30 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) Den totala anbudsvolymen från en Motpart får inte understiga 4 miljoner SEK och inte understiga 4 miljoner SEK per Obligation (ISIN kod).
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-10-01
Leverans av obligationer

Värdeppapper emitterade i PM-delen:

Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem: 1 4948 6383.

 

Värdepapper emitterade i AM-delen:

Till Riksbankens konto hos State Street (Global Custodian):

Global Custodian BIC Code: SBOSUS3CXXX

Lokal agent: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB)

Lokal agent's BIC Code: ESSESESSXXX

Global Custodian's kontonamn hos SEB: STATE STREET BANK & TRUST

Global Custodian's kontonummer hos SEB: 01-100 386 491

Riksbankens kontonamn hos Global Custodian: SVERIGES RIKSBANK Riksbankens kontonummer hos Global Custodian: 0145

PSET BIC: VPCSSESSXXX

Motparter måste använda BIC: ESSESESSXXX i fält 95P:: DEAG/REAG och State Street BIC: SBOSUS3CXXX i fält 95P::SELL/BUYR i avvecklingsinstruktionen.

 

Värdepapper emitterade för euromarknaden (ISIN-kod med XS):

Till Riksbankens konto hos Euroclear Bank: 91181.

Allmänna villkor Allmänna villkor för Riksbankens köp av företagsobligationer genom anbudsförfarande 2020:1, daterade 17 november 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm, 2021-09-24

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-24