Auktionsdatum 2022-03-16

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV FÖRETAGSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2020:1
Anbudsförfarande, 2022-03-16
Obligationer

Obligationer utgivna i SEK av svenska icke-finansiella företag.

Följande obligationer godtas för leverans:

 

BONNIER FASTIGHETER: SE0014855839, 2026-05-06

SSAB AB: XS2353270239, 2026-06-16

SSAB AB: XS2017330221, 2024-06-26

SCANIA CV AB: XS2332891089, 2023-04-19

SCANIA CV AB: XS2407921928, 2024-11-22

LANTMANNEN EK FOR: SE0013102159, 2026-04-27

TELIA CO AB: XS0990472598, 2023-11-08

 

Leverans får inte ske av Obligation där Motparten köpt Obligationen av emittenten senare än en månad innan dagen för annonsering av Särskilda villkor, d.v.s köpet får inte ha skett efter den:

2022-02-16

Anbudsdag 2022-03-16
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

SE0014855839: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS2353270239: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS2017330221: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS2332891089: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS2407921928: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

SE0013102159: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

XS0990472598: 30 miljoner SEK +/-30 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

SE0014855839: 30 miljoner SEK per anbud

XS2353270239: 30 miljoner SEK per anbud

XS2017330221: 30 miljoner SEK per anbud

XS2332891089: 30 miljoner SEK per anbud

XS2407921928: 30 miljoner SEK per anbud

SE0013102159: 30 miljoner SEK per anbud

XS0990472598: 30 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) Den totala anbudsvolymen från en Motpart får inte understiga 4 miljoner SEK och inte understiga 4 miljoner SEK per Obligation (ISIN kod).
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2022-03-18
Leverans av obligationer

Värdeppapper emitterade i PM-delen:

Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem: 1 4948 6383.

 

Värdepapper emitterade i AM-delen:

Till Riksbankens konto hos State Street (Global Custodian):

Global Custodian BIC Code: SBOSUS3CXXX

Lokal agent: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB)

Lokal agent's BIC Code: ESSESESSXXX

Global Custodian's kontonamn hos SEB: STATE STREET BANK & TRUST

Global Custodian's kontonummer hos SEB: 01-100 386 491

Riksbankens kontonamn hos Global Custodian: SVERIGES RIKSBANK Riksbankens kontonummer hos Global Custodian: 0145

PSET BIC: VPCSSESSXXX

Motparter måste använda BIC: ESSESESSXXX i fält 95P:: DEAG/REAG och State Street BIC: SBOSUS3CXXX i fält 95P::SELL/BUYR i avvecklingsinstruktionen.

 

Värdepapper emitterade för euromarknaden (ISIN-kod med XS):

Till Riksbankens konto hos Euroclear Bank: 91181.

Allmänna villkor Allmänna villkor för Riksbankens köp av företagsobligationer genom anbudsförfarande 2020:1, daterade 17 november 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm, 2022-03-11

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-03-11