Auktionsdatum 2020-11-24

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV OBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2020:3
Anbudsförfarande, 2020-11-24
Obligationer

KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2311, SE0010948240, 2023-11-13

KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505, SE0011414010, 2025-05-12

 

Anbud Bud på ränta och volym via Bloomberg Bond Auction System
Anbudsdag 2020-11-24
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

2311: 1000 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

2505: 1000 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

 

Dock maximalt 2000 miljoner SEK totalt

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

2311: 1000 miljoner SEK per anbud

2505: 1000 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.10 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2020-11-26
Leverans av obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383
Allmänna villkor Allmänna villkor för Riksbankens köp av obligationer genom anbudsförfarande 2020:3, daterade 20 november 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm, 2020-11-20

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-11-20