Auktionsdatum 2022-09-13

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV OBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2021:1
Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2022-09-13
Obligationer

Obligationer med fast kupong utgivna i SEK av kommuner eller regioner med förfall:

2025

Följande emittenter godtas för leverans:

Jönköpings Kommun

Region Skåne

Nacka Kommun

Vellinge Kommun

Västerås Stad

Huddinge Kommun

Borås Stad

Helsingborgs Stad

Region Stockholm

Stockholms Stad

Göteborgs Stad

Malmö Stad

 

 

Leverans får inte ske av Obligation där Motparten köpt Obligationen av emittenten senare än en vecka innan dagen för annonsering av Särskilda villkor, d.v.s köpet får inte ha skett efter den:

2022-09-02

Anbud

Anbud lämnas via telefonummer 08-696 69 70 samt bekräftas med ifylld Anbudsmall via mail till EOL@riksbank.se.

 

Anbudsdag 2022-09-13
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp) 400 +/-400 miljoner SEK
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Den totala anbudsvolymen från en Motpart för de två kreditbetygsklasserna får inte överstiga 400 miljoner SEK.

 

Inget anbud får innehålla Obligationer överstigande 400 miljoner SEK utgivna av Stockholms Stad, Region Stockholm (Stockholms läns landsting) eller Göteborgs Stad.

 

För övriga emittenter gäller att anbud inte får innehålla Obligationer överstigande 100 miljoner SEK utgivna av samma emittent.

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) Den totala anbudsvolymen från en Motpart får inte understiga 50 miljoner SEK och inte understiga 5 miljoner SEK per Obligation (ISIN kod).
Kreditbetygs-klasser

Den efterfrågade volymen är uppdelad i två kreditbetygsklasser. Med kreditbetyg avses emittentens kreditbetyg. Om kreditbetyg finns från flera kreditvärderingsinstitut tillämpas det högsta av betygen.

 

Klass 1: Ett långsiktigt kreditbetyg av AAA hos S&P, Aaa hos Moody’s eller AAA hos Fitch.

 

Klass 2 : Ett långsiktigt kreditbetyg av AA+ hos S&P, Aa1 hos Moody’s eller AA+ hos Fitch.

Löptid

Obligationer med förfall mellan 1 januari 2025 och 31 december 2025. Året delas in i fyra kvartal och bud läggs för respektive kvartal och kreditbetygsklass.

 

Exempel: För kreditbetygsklass 1 med förfall kvartal 2 läggs ett bud på 90 mkr till ränta x %.

Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2022-09-15
Leverans av Obligationer

Värdepapper emitterade i PM-delen:

Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem: 1 4948 6383.

 

Värdepapper emitterade i AM-delen:

Till Riksbankens konto hos State Street (Global Custodian):

 

Global Custodian BIC Code: SBOSUS3CXXX

Lokal agent: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB)

Lokal agent's BIC Code: ESSESESSXXX

Global Custodian's kontonamn hos SEB: STATE STREET BANK & TRUST

Global Custodian's kontonummer hos SEB: 01-100 386 491

Riksbankens kontonamn hos Global Custodian: SVERIGES RIKSBANK Riksbankens kontonummer hos Global Custodian: 0145

PSET BIC: VPCSSESSXXX

 

Motparter måste använda BIC: ESSESESSXXX i fält 95P:: DEAG/REAG och State Street BIC: SBOSUS3CXXX i fält 95P::SELL/BUYR i avvecklingsinstruktionen.

 

Värdepapper emitterade för euromarknaden (ISIN-kod med XS):

Till Riksbankens konto hos Euroclear Bank: 91181.

 

Allmänna villkor Allmänna villkor för Riksbankens köp av obligationer genom anbudsförfarande 2020:3, daterade 20 november 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm, 2022-09-09

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-09-09