Köp av företagscertifikat

Riksbanken utökar köpen av värdepapper under året. Detta inkluderar även köp av värdepapper utgivna av icke-finansiella företag, företagspapper. Detta är en ny åtgärd för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.

Den 16 och 19 mars beslutade Riksbanken att under året utöka köpen av obligationer med upp till 300 miljarder svenska kronor för att mildra effekterna av coronapandemin. De utökade köpen av statsobligationer påbörjades den 18 mars och köpen av säkerställda obligationer inleddes den 25 mars. Som ett nästa steg i detta program bedömer Riksbanken att det nu är lämpligt att inleda köp av företagscertifikat utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag.

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronapandemin beslutade Riksbanken vid ett extrainsatt penningpolitiskt möte den 26 mars att inleda köp av företagscertifikat. Syftet är att förbättra marknadens funktionalitet och på så sätt förbättra kreditförsörjningen till svenska företag och därmed stödja efterfrågan, produktionen och sysselsättningen i Sverige.

Köpen av företagscertifikat inleddes den 2 april. 

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-05-25