Innehav av företagscertifikat – per kreditbetygsklass

Här redovisas Riksbankens innehav av företagscertifikat. Innehavet av företagscertifikat redovisas per kreditbetygsklass.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-01