Transaktionslista för företagscertifikat

Här visas en transaktionslista över Riksbankens köp av transaktionslista för företagscertifikat. Listan innehåller information om varje enskild transaktion sedan Riksbanken inledde köpen.

Transaktionslistan publiceras kvartalsvis och med en månads fördröjning.

Uppdaterad 2022-05-02