Företagsobligationer som Riksbanken köpt

För att tydliggöra vilka företagsobligationer som Riksbanken har köpt publicerar Riksbanken månadsvis en lista över dessa köp, med en månads fördröjning. Listan omfattar Riksbankens samtliga köp, det vill säga köp via såväl anbudsförfarande som bilateralt förfarande.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-04-01