Innehav av företagsobligationer

Här redovisas Riksbankens innehav av företagsobligationer. Innehavet är nettosumman av köpta företagsobligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Innehavet i den första filen publiceras kvartalsvis med en månads fördröjning och visar innehaven per månad sedan köpen inleddes. Innehavet i den andra filen publiceras månadsvis och visar innehavet av företagsobligationer per kreditbetyg.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-08-01