Koldioxidavtrycket för innehaven av företagsobligationer

Koldioxidavtrycket är en beräkning av utsläpp av växthusgaser som uppstår från exempelvis ett företags verksamhet. Ett vanligt mått när man redovisar koldioxidavtrycket är koldioxidintensitet vilket står för ett företags utsläpp i förhållande till intäkterna.

Här redovisar vi koldioxidavtrycket för Riksbankens innehav av företagsobligationer. Vi har då viktat varje företags koldioxidintensitet mot dess andel av företagsobligationer i Riksbankens portfölj (den så kallade portföljviktade koldioxidintensiteten).

Koldioxidavtrycket beräknas utifrån både företagens utsläppsdata och utifrån kvantitativa uppskattningar av utsläppen. Eftersom flera av företagen i portföljen inte rapporterar sina utsläpp är resultatet relativt osäkert och ger mer en indikation på koldioxidavtrycket för Riksbankens innehav av företags obligationer än en exakt beräkning.

Portföljviktad koldioxidintensitet

Diagram: Portföljviktad koldioxidintensitet

Anm. Den portföljviktade koldioxidintensiteten redovisas med ton koldioxid per miljon dollar intäkter.
Riksbanken har innehav i ett bolag där data för utsläpp av växthusgaser levererad av Sustainalytics saknas. Detta innehav har således uteslutits från beräkningen (motsvarande 0,7 procent av den totala portföljen).

Den portföljviktade koldioxidintensiteten redovisas för de företag som Riksbanken har i sin portfölj av företagsobligationer och beräknas utifrån företagens rapporterade utsläpp av växthusgaser samt uppskattningar gjorda av Sustainalytics. Av de företag som uppfyller Riksbankens köpkriterier per den 31 maj 2022 är det cirka 82 procent av företagen (50 av 61 företag) som redovisar sina utsläpp av växthusgaser enligt den data som Sustainalytics levererar till Riksbanken.

Den sista maj 2022 uppgick den portföljviktade koldioxidintensiteten till totalt 76 ton koldioxid per miljon dollar intäkter. Denna siffra uppdateras på Riksbankens hemsida kvartalsvis. Källa: Sustainalytics och Riksbanken.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-06-23