Köp per vecka

Resultat för Riksbankens köp av företagsobligationer via bilaterala förfaranden. Informationen för respektive vecka publiceras första vardagen i efterföljande vecka, vanligtvis på måndagar.

Veckovisa köp av företagsobligationer
  Miljarder svenska kronor
Vecka 40 0,099
Vecka 39 0,145
Vecka 38 0,276
Vecka 37 0,227
Vecka 36 0,191
Vecka 35 0,264
Vecka 34 0,128
Vecka 33 0,136
Vecka 32 0,101
Vecka 31 0,13
Vecka 30 0,1
Vecka 29 0,102
Vecka 28 0,1
Vecka 27 0,1
Vecka 26 0,1
Vecka 25 0,297
Vecka 24 0,195
Vecka 23 0,201
Vecka 22 0,228
Vecka 21 0,214
Vecka 20 0,242
Vecka 19 0,283
Vecka 18 0,203
Vecka 17 0,293
Vecka 16 0,242
Vecka 15 0,252
Vecka 14 0,25
Vecka 13 0,21
Vecka 12 0,38
Vecka 11 0,305
Vecka 10 0,269
Vecka 9 0,335
Vecka 8 0,381
Vecka 7 0,445
Vecka 6 0,325
Vecka 5 0,349
Vecka 4 0,251
Vecka 3 0,249
Vecka 2 0,347
Vecka 1 0,154
Vecka 53 0
Vecka 52 0,244
Vecka 51 0,253
Vecka 50 0,303
Vecka 49 0,2
Vecka 48 0,250
Vecka 47 0,285
Vecka 46 0,254
Vecka 45 0,211
Vecka 44 0,143
Vecka 43 0,106
Vecka 42 0,17
Vecka 41 0,131
Vecka 40 0,15
Vecka 39 0,15
Vecka 38 0,15
Totalt 12,099
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-04