Köp per vecka

Resultat för Riksbankens köp av företagsobligationer via bilaterala förfaranden. Informationen för respektive vecka publiceras första vardagen i efterföljande vecka, vanligtvis på måndagar.

Veckovisa köp av företagsobligationer
  Miljarder svenska kronor
Vecka 1 0,154
Vecka 53 0
Vecka 52 0,244
Vecka 51 0,253
Vecka 50 0,303
Vecka 49 0,2
Vecka 48 0,250
Vecka 47 0,285
Vecka 46 0,254
Vecka 45 0,211
Vecka 44 0,143
Vecka 43 0,106
Vecka 42 0,17
Vecka 41 0,131
Vecka 40 0,15
Vecka 39 0,15
Vecka 38 0,15
Totalt 3,154
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-12-21