Auktionsdatum 2021-03-02

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV OBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2021:1
Anbudsförfarande, 2021-03-02
Obligationer

KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2206, SE0009269418, 2022-06-01

KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505, SE0011414010, 2025-05-12

KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2611, SE0012569572, 2026-11-12

 

Anbud Bud på ränta och volym via Bloomberg Bond Auction System
Anbudsdag 2021-03-02
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

2206: 2500 miljoner SEK +/-1250 miljoner SEK

2505: 2000 miljoner SEK +/-1000 miljoner SEK

2611: 1000 miljoner SEK +/-500 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

2206: 2500 miljoner SEK per anbud

2505: 2000 miljoner SEK per anbud

2611: 1000 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-03-04
Leverans av obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383
Allmänna villkor Allmänna villkor för Riksbankens köp av obligationer genom anbudsförfarande 2020:3, daterade 20 november 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm, 2021-02-26

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-02-26