Auktionsdatum 2021-03-23

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV OBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2021:1
Anbudsförfarande, 2021-03-23
Obligationer

KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2410, SE0010469205, 2024-10-02

KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2602, SE0013745452, 2026-02-04

KOMMUNINVEST I SVERIGE: G2306, XS1897258098, 2023-06-01

KOMMUNINVEST I SVERIGE: G2403, XS1968465572, 2024-03-27

 

Anbud Bud på ränta och volym via Bloomberg Bond Auction System
Anbudsdag 2021-03-23
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

2410: 2500 miljoner SEK +/-1250 miljoner SEK

2602: 1000 miljoner SEK +/-500 miljoner SEK

G2306: 250 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

G2403: 250 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

2410: 2500 miljoner SEK per anbud

2602: 1000 miljoner SEK per anbud

G2306: 250 miljoner SEK per anbud

G2403: 250 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-03-25
Leverans av obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383
Allmänna villkor Allmänna villkor för Riksbankens köp av obligationer genom anbudsförfarande 2020:3, daterade 20 november 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm, 2021-03-19

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-03-19