Auktionsdatum 2021-01-12

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV OBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2020:3
Anbudsförfarande, 2021-01-12
Obligationer

KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2302, SE0009662943, 2023-02-22

KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2410, SE0010469205, 2024-10-02

 

Anbud Bud på ränta och volym via Bloomberg Bond Auction System
Anbudsdag 2021-01-12
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

2302: 1750 miljoner SEK +/-500 miljoner SEK

2410: 1750 miljoner SEK +/-500 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

2302: 1750 miljoner SEK per anbud

2410: 1750 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.10 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-01-14
Leverans av obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383
Allmänna villkor Allmänna villkor för Riksbankens köp av obligationer genom anbudsförfarande 2020:3, daterade 20 november 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm, 2021-01-08

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-08