Auktionsdatum 2021-05-20

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV OBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2021:1
Anbudsförfarande, 2021-05-20
Obligationer

SWEDBANK HYPOTEK AB: 196, SE0015244991, 2026-03-18

STADSHYPOTEK AB: 1586, SE0003174838, 2022-09-21

SWEDISH COVERED BOND: 148, SE0015243415, 2027-06-09

SKANDINAVISKA ENSKILDA: 581, SE0013102043, 2026-12-16

LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 515, SE0007278429, 2022-09-21

DANSKE HYPOTEK AB: 2312, SE0011116474, 2023-12-20

NORDEA HYPOTEK AB: 5533, SE0010442731, 2023-09-20

 

Anbudsdag 2021-05-20
Anbudstid 09.00-10.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

196: 800 miljoner SEK +/-400 miljoner SEK

1586: 2000 miljoner SEK +/-1000 miljoner SEK

148: 700 miljoner SEK +/-350 miljoner SEK

581: 700 miljoner SEK +/-350 miljoner SEK

515: 600 miljoner SEK +/-300 miljoner SEK

2312: 200 miljoner SEK +/-100 miljoner SEK

5533: 1000 miljoner SEK +/-500 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

196: 800 miljoner SEK per anbud

1586: 2000 miljoner SEK per anbud

148: 700 miljoner SEK per anbud

581: 700 miljoner SEK per anbud

515: 600 miljoner SEK per anbud

2312: 200 miljoner SEK per anbud

5533: 1000 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-05-24
Leverans av obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

Stockholm, 2021-05-14

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-05-14