Auktionsdatum 2021-06-10

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV OBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2021:1
Anbudsförfarande, 2021-06-10
Obligationer

SWEDBANK HYPOTEK AB: 194, SE0012142206, 2024-09-18

STADSHYPOTEK AB: 1594, SE0011062892, 2028-09-01

SWEDISH COVERED BOND: 148, SE0015243415, 2027-06-09

SKANDINAVISKA ENSKILDA: 575, SE0010546572, 2022-12-21

LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 515, SE0007278429, 2022-09-21

DANSKE HYPOTEK AB: 2312, SE0011116474, 2023-12-20

NORDEA HYPOTEK AB: 5534, SE0012230415, 2024-09-18

 

Anbudsdag 2021-06-10
Anbudstid 09.00-10.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

194: 800 miljoner SEK +/-400 miljoner SEK

1594: 2000 miljoner SEK +/-1000 miljoner SEK

148: 700 miljoner SEK +/-350 miljoner SEK

575: 700 miljoner SEK +/-350 miljoner SEK

515: 600 miljoner SEK +/-300 miljoner SEK

2312: 200 miljoner SEK +/-100 miljoner SEK

5534: 1000 miljoner SEK +/-500 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

194: 800 miljoner SEK per anbud

1594: 2000 miljoner SEK per anbud

148: 700 miljoner SEK per anbud

575: 700 miljoner SEK per anbud

515: 600 miljoner SEK per anbud

2312: 200 miljoner SEK per anbud

5534: 1000 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-06-14
Leverans av obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

Stockholm, 2021-06-04

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-06-04