Auktionsdatum 2021-07-08

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV OBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE 2021:1
Anbudsförfarande, 2021-07-08
Obligationer

SWEDBANK HYPOTEK AB: 193, SE0011089622, 2023-12-20

STADSHYPOTEK AB: 1587, SE0010441303, 2023-06-01

SWEDISH COVERED BOND: 151, SE0013486156, 2030-06-12

SKANDINAVISKA ENSKILDA: 581, SE0013102043, 2026-12-16

LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 515, SE0007278429, 2022-09-21

DANSKE HYPOTEK AB: 2312, SE0011116474, 2023-12-20

NORDEA HYPOTEK AB: 5534, SE0012230415, 2024-09-18

 

Anbudsdag 2021-07-08
Anbudstid 09.00-10.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

193: 400 miljoner SEK +/-200 miljoner SEK

1587: 1900 miljoner SEK +/-950 miljoner SEK

151: 700 miljoner SEK +/-350 miljoner SEK

581: 500 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

515: 600 miljoner SEK +/-300 miljoner SEK

2312: 500 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

5534: 400 miljoner SEK +/-200 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

193: 400 miljoner SEK per anbud

1587: 1900 miljoner SEK per anbud

151: 700 miljoner SEK per anbud

581: 500 miljoner SEK per anbud

515: 600 miljoner SEK per anbud

2312: 500 miljoner SEK per anbud

5534: 400 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-07-12
Leverans av obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

Stockholm, 2021-07-02

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-07-02