Innehav av statsobligationer - per obligation

Här redovisas Riksbankens innehav av statsobligationer till följd av köp inom ramen för Riksbankens program för köp av statsobligationer. Innehavet är nettosumman av de köpta statsobligationerna minskat med förfallna obligationer, och redovisas uppdelat per obligation.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-03-01