Innehav av statsobligationer - per obligation

Här redovisas Riksbankens innehav av statsobligationer. Innehavet är nettosumman av köpta statsobligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-01