Auktionsdatum 2021-01-29

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE
Anbudsförfarande, 2021-01-29
Obligationer

SWEDISH GOVERNMENT: 1053, SE0002829192, 2039-03-30

SWEDISH GOVERNMENT: 1056, SE0004517290, 2032-06-01

KINGDOM OF SWEDEN: XS2226974504, 2030-09-09

 

Anbudsdag 2021-01-29
Anbudstid 09.00-10.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

1053: 500 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

1056: 500 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

XS2226974504: 250 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

1053: 500 miljoner SEK per anbud

1056: 500 miljoner SEK per anbud

XS2226974504: 250 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-02-02
Leverans av obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

Stockholm, 2021-01-22

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-22