Auktionsdatum 2021-10-08

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE
Anbudsförfarande, 2021-10-08
Obligationer

SWEDEN I/L BOND: 3109, SE0005703550, 2025-06-01

SWEDEN I/L BOND: 3114, SE0013748258, 2030-06-01

 

Anbudsdag 2021-10-08
Anbudstid 09.00-10.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

3109: 500 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

3114: 500 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

3109: 500 miljoner SEK per anbud

3114: 500 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-10-12
Leverans av obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

Stockholm, 2021-10-01

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-01