Auktionsdatum 2021-09-22

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSSKULDVÄXLAR GENOM ANBUDSFÖRFARANDE
Anbudsförfarande, 2021-09-22
Statsskuldväxlar

SWEDISH T-BILL: SE0015244405, 2021-12-15

SWEDISH T-BILL: SE0016102057, 2022-06-15

SWEDISH T-BILL: SE0016787204, 2022-09-21

 

Anbudsdag 2021-09-22
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

SE0015244405: 1000 miljoner SEK +/-500 miljoner SEK

SE0016102057: 1000 miljoner SEK +/-500 miljoner SEK

SE0016787204: 500 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

SE0015244405: 1000 miljoner SEK per anbud

SE0016102057: 1000 miljoner SEK per anbud

SE0016787204: 500 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-09-24
Leverans av växlar Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

Stockholm, 2021-09-17

Uppdaterad 2021-09-17