Auktionsdatum 2021-12-21

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSSKULDVÄXLAR GENOM ANBUDSFÖRFARANDE
Anbudsförfarande, 2021-12-21
Statsskuldväxlar

SWEDISH T-BILL: SE0017133655, 2022-12-21

 

Anbudsdag 2021-12-21
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

SE0017133655: 500 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

SE0017133655: 500 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2021-12-23
Leverans av växlar Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

Stockholm, 2021-12-17

Uppdaterad 2021-12-17