Auktionsdatum 2022-01-12

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSSKULDVÄXLAR GENOM ANBUDSFÖRFARANDE
Anbudsförfarande, 2022-01-12
Statsskuldväxlar

SWEDISH T-BILL: SE0016102057, 2022-06-15

SWEDISH T-BILL: SE0016787204, 2022-09-21

SWEDISH T-BILL: SE0017133655, 2022-12-21

 

Anbudsdag 2022-01-12
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

SE0016102057: 1000 miljoner SEK +/-500 miljoner SEK

SE0016787204: 500 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

SE0017133655: 500 miljoner SEK +/-250 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

SE0016102057: 1000 miljoner SEK per anbud

SE0016787204: 500 miljoner SEK per anbud

SE0017133655: 500 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2022-01-14
Leverans av växlar Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

Stockholm, 2022-01-07

Uppdaterad 2022-01-07