Auktionsdatum 2022-02-09

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSSKULDVÄXLAR GENOM ANBUDSFÖRFARANDE
Anbudsförfarande, 2022-02-09
Statsskuldväxlar

SWEDISH T-BILL: SE0017485543, 2022-05-18

 

Anbudsdag 2022-02-09
Anbudstid 10.00-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

SE0017485543: 2000 miljoner SEK +/-1000 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

SE0017485543: 2000 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 11.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2022-02-11
Leverans av växlar Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

Stockholm, 2022-02-04

Uppdaterad 2022-02-04