Auktionsdatum 2022-04-20

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSSKULDVÄXLAR GENOM ANBUDSFÖRFARANDE
Anbudsförfarande, 2022-04-20
Statsskuldväxlar

SWEDISH T-BILL: SE0017768617, 2022-07-20

 

Anbudsdag 2022-04-20
Anbudstid 09.00-10.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

SE0017768617: 2000 miljoner SEK +/-1000 miljoner SEK

 

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

SE0017768617: 2000 miljoner SEK per anbud

 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag 2022-04-22
Leverans av växlar Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

Stockholm, 2022-04-14

Uppdaterad 2022-04-14