Innehav av statsskuldväxlar – per växel

Här redovisas Riksbankens innehav av statsskuldväxlar. Innehavet är nettosumman av köpta statsskuldväxlar, det vill säga den totala summan av köpta växlar minskat med förfallna växlar vid varje tidpunkt. Innehaven redovisas per månad sedan köpen inleddes.

Uppdaterad 2022-07-01