Innehav av statsskuldväxlar – per växel

Här redovisas Riksbankens innehav av statsskuldväxlar. Innehavet är nettosumman av köpta statsskuldväxlar, det vill säga den totala summan av köpta växlar minskat med förfallna växlar vid varje tidpunkt.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-01