Transaktionslista för statsskuldväxlar

Här visas en transaktionslista över Riksbankens köp av stadsskuldväxlar. Listan innehåller information om varje enskild transaktion sedan Riksbanken inledde köpen.

Transaktionslistan publiceras kvartalsvis och med en månads fördröjning. 

Uppdaterad 2022-05-02