Auktionsdatum 2020-12-21

Särskilda villkor för Riksbankens kredit i amerikanska dollar (särskilda villkor USD-kredit)
Anbudsförfarande, 2020-12-21
Anbudsdag 2020-12-21
Anbudstid 14.00-14.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Erbjudet Belopp 10 miljarder USD
Högsta Tillåtna Anbudsvolym 4 miljarder USD från enskild anbudsgivare
Likviddag 2020-12-23
Lägsta Tillåtna Anbudsvolym 100 miljoner USD per anbud
Största Tilldelning 40 procent av Erbjudet belopp
Tilldelningstidpunkt Senast 15.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Återbetalningsdag 2021-03-17
Maximalt Antal Anbud 10 stycken per enskild anbudsgivare
Lägst Tillåtna Räntetillägg 0,25 procentenhet
Konfirmation av bud skickas till eol@riksbank.se

Stockholm, 2020-12-17

Uppdaterad 2020-12-17