Auktionsdatum 2021-07-01

Särskilda villkor för Riksbankens kredit i amerikanska dollar (särskilda villkor USD-kredit)
Anbudsförfarande, 2021-07-01
Anbudsdag 2021-07-01
Anbudstid 14.00-14.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Erbjudet Belopp 10 miljarder USD
Högsta Tillåtna Anbudsvolym 4 miljarder USD från enskild anbudsgivare
Likviddag 2021-07-06
Lägsta Tillåtna Anbudsvolym 100 miljoner USD per anbud
Största Tilldelning 40 procent av Erbjudet belopp
Tilldelningstidpunkt Senast 15.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Återbetalningsdag 2021-09-27
Maximalt Antal Anbud 10 stycken per enskild anbudsgivare
Lägst Tillåtna Räntetillägg 0,25 procentenhet
Konfirmation av bud skickas till eol@riksbank.se

Stockholm, 2021-06-29

Uppdaterad 2021-06-29