Lån till bankerna för vidareutlåning till företag

Riksbanken erbjuder bankerna att låna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för att stimulera bankernas vidareutlåning till företag verksamma i Sverige. Detta är en ny åtgärd för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.

För att trygga en fungerande kreditförsörjning för svenska icke-finansiella företag har Riksbanken inrättat ett program för företagsutlåning i svenska kronor, där kreditinstitut som är penningpolitiska motparter eller tillfälliga penningpolitiska motparter sammantaget kan låna upp till 500 miljarder kronor av Riksbanken för vidareutlåning till svenska icke-finansiella företag. Även vidareutlåning till enskild firma (enskild näringsverksamhet) ingår i programmet. 

Priset på de tilldelade lånen uppgår till rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta. 

 

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-04-07