Auktionsvillkor

Från och med 2021-03-26 erbjuder Riksbanken endast utlåning inom ramen för programmet för utlåning till banker för att stödja företagsutlåning (UBF). Nedan finns de särskilda villkoren för dessa anbudstillfällen.

Fram till 2021-03-12 erbjöd Riksbanken lån under det äldre programmet kredit i svenska kronor för vidareutlåning till svenska icke-finansiella företag (v-kredit). Särskilda villkor för dessa lån finns också listade nedan.

Uppdaterad 2021-03-10