Auktionsdatum 2020-11-27

Särskilda villkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor för vidareutlåning till svenska icke-finansiella företag (särskilda villkor v-kredit)
Anbudsförfarande, 2020-11-27
Anbudsdag 2020-11-27
Anbudstid 10.30-11.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Erbjudet Belopp 50 miljarder SEK
Högsta Tillåtna Anbudsvolym 12,5 miljarder SEK från enskild anbudsgivare
Likviddag 2020-12-01
Lägsta Tillåtna Anbudsvolym 10 miljoner SEK per anbud
Slutlig Återbetalningsdag 2024-12-02
Största Tilldelning 25 procent av Erbjudet belopp
Tilldelningstidpunkt Senast 11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Återbetalningsdag 2021-12-01
Optionsåterbetalningsdag 1 2022-12-01
Optionsåterbetalningsdag 2 2023-12-01
Räntesats Riksbankens vid var tid gällande reporänta
Tilläggsräntesats 0,10 procent.
Konfirmation av bud skickas till eol@riksbank.se

Stockholm, 2020-11-25

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-11-25