Auktionsdatum 2020-12-01

Auktionsvillkor för försäljning av Riksbankscertifikat
Anbudsförfarande, 2020-12-01
Anbudsdag 2020-12-01
Likviddag 2020-12-02
Förfallodag 2020-12-09
Erbjudet belopp 380 miljarder SEK
Räntesats, % 0,00
Anbudstid 09.30-10.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Konfirmation av bud skickas till rbcert@riksbank.se
Lägsta tillåtna budvolym 1 miljon SEK
Högsta tillåtna budvolym 380 miljarder SEK
Tilldelningstidpunkt 10.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Prognotiserat likviditet under perioden 844 miljarder SEK
Förväntat likviditetsöverskott vid full tilldening 464 miljarder SEK

Stockholm, 2020-12-01

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-12-01