Auktionsdatum 2021-02-09

Auktionsvillkor för försäljning av Riksbankscertifikat
Anbudsförfarande, 2021-02-09
Anbudsdag 2021-02-09
Likviddag 2021-02-10
Förfallodag 2021-02-17
Erbjudet belopp 380 miljarder SEK
Räntesats, % 0,00
Anbudstid 09.30-10.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Konfirmation av bud skickas till rbcert@riksbank.se
Lägsta tillåtna budvolym 1 miljon SEK
Högsta tillåtna budvolym 380 miljarder SEK
Tilldelningstidpunkt 10.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Prognotiserat likviditet under perioden 924 miljarder SEK
Förväntat likviditetsöverskott vid full tilldelning 544 miljarder SEK

Stockholm, 2021-02-09

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-02-09