Auktionsdatum 2021-10-19

Auktionsvillkor för försäljning av Riksbankscertifikat
Anbudsförfarande, 2021-10-19
Anbudsdag 2021-10-19
Likviddag 2021-10-20
Förfallodag 2021-10-27
Erbjudet belopp 546 miljarder SEK
Räntesats, % 0,00
Anbudstid 09.30-10.00 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Konfirmation av bud skickas till rbcert@riksbank.se
Lägsta tillåtna budvolym 1 miljon SEK
Högsta tillåtna budvolym 546 miljarder SEK
Tilldelningstidpunkt 10.15 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Prognotiserat likviditet under perioden 1092 miljarder SEK
Förväntat likviditetsöverskott vid full tilldelning 546 miljarder SEK

Stockholm, 2021-10-19

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-19