Auktionsvillkor

Auktionsvillkor för månadsvisa marknadsoperationer på längre löptid i svenska kronor.

Uppdaterad 2020-05-12