Auktionsvillkor

Auktionsvillkor för månadsvisa marknadsoperationer på längre löptid i svenska kronor.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-05-12