Auktionsdatum 2021-01-11

Auktionsvillkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor, 3m
Anbudsförfarande, 2021-01-11
Anbudsdag 2021-01-11
Likviddag 2021-01-11
Förfallodag 2021-04-12
Löptid 13 veckor
Räntesats Riksbankens vid var tid gällande reporänta
Anbudstid 11.00-11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Konfirmation av bud skickas till eol@riksbank.se
Erbjudet belopp Obegränsat
Lägsta tillåtna budvolym 50 miljon SEK
Maximalt Antal Anbud 1
Tilldelningstidpunkt 11.45 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Auktionsvillkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor, 6m
Anbudsförfarande, 2021-01-11
Anbudsdag 2021-01-11
Likviddag 2021-01-11
Förfallodag 2021-07-12
Löptid 26 veckor
Räntesats Riksbankens vid var tid gällande reporänta
Anbudstid 11.00-11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Konfirmation av bud skickas till eol@riksbank.se
Erbjudet belopp Obegränsat
Lägsta tillåtna budvolym 50 miljon SEK
Maximalt Antal Anbud 1
Tilldelningstidpunkt 11.45 (CET/CEST) på Anbudsdagen

Stockholm, 2021-01-11

Uppdaterad 2021-01-11