Auktionsdatum 2021-09-06

Auktionsvillkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor, 3m
Anbudsförfarande, 2021-09-06
Anbudsdag 2021-09-06
Likviddag 2021-09-06
Förfallodag 2021-12-06
Löptid 13 veckor
Räntesats Riksbankens vid var tid gällande reporänta
Anbudstid 11.00-11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Konfirmation av bud skickas till eol@riksbank.se
Erbjudet belopp Obegränsat
Lägsta tillåtna budvolym 50 miljon SEK
Maximalt Antal Anbud 1
Tilldelningstidpunkt 11.45 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Auktionsvillkor för Riksbankens program för kredit i svenska kronor, 6m
Anbudsförfarande, 2021-09-06
Anbudsdag 2021-09-06
Likviddag 2021-09-06
Förfallodag 2022-03-07
Löptid 26 veckor
Räntesats Riksbankens vid var tid gällande reporänta
Anbudstid 11.00-11.30 (CET/CEST) på Anbudsdagen
Konfirmation av bud skickas till eol@riksbank.se
Erbjudet belopp Obegränsat
Lägsta tillåtna budvolym 50 miljon SEK
Maximalt Antal Anbud 1
Tilldelningstidpunkt 11.45 (CET/CEST) på Anbudsdagen

Stockholm, 2021-09-06

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-09-06